REDAKCJA - poprawianie całości tekstu (plik Word) pochodzącego wprost od autora; tzw. pierwsze czytanie.

8 zł za stronę (1800 znaków ze spacjami).
Zakres prac:

– poprawianie wszystkich dostrzeżonych błędów (ortograficznych, interpunkcyjnych, stylistycznych itd.);
– przeredagowanie błędnie skonstruowanych zdań;
– wskazanie istotnych braków w tekście (przypisy, bibliografia, struktura);
– sprawdzenie zapisów pojęć, nazwisk, dat, cytatów, przypisów, bibliografii itp.;
– dopracowanie kompozycji – segmentacja tekstu (propozycje rozdziałów, śródtytułów, paragrafów, podpunktów);
– formatowanie – akapity, wcięcia, ujednolicanie zapisów i wyróżnień;
– komentarze z uwagami bądź sugestiami, propozycjami zmian;
– przygotowanie tekstu do składu.

KOREKTA - dotyczy wyłącznie tekstów zredagowanych wcześniej przez fachowca, najczęściej są to poprawki po składzie (plik PDF); tzw. druga korekta.

6 zł za stronę (1800 znaków ze spacjami).
Zakres prac:

– sprawdzenie jednolitości zapisów;
– sprawdzenie interpunkcji i ortografii, wyeliminowanie tzw. literówek;
– sprawdzanie poprawności zapisu cytatów, nazw, nazwisk, skrótów i innych;
– kontrola rysunków, tabel, wykresów oraz ich zgodności z podpisami/opisami;
– wskazanie ewentualnych błędów składu;
– podpowiedzi w komentarzach ułatwiające udoskonalenie tekstu.
KOMPLEKSOWA REDAKCJA I KOREKTA TEKSTU (+ rewizja po składzie)

10 zł za stronę (1800 znaków ze spcjami).
Zakres prac:
– poprawianie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, stylistycznych; 
– przeredagowanie błędnie skonstrułowanych zdań;
– wzkazanie istotnych braków w tekście (w przypisach, bibliografii, strukturze tekstu);
– sprawdzenie zapisów pojęć, nazwisk, dat, cytatów, przypisów, bibliografii itp.; 
–segmentacja tekstu (propozycje śródtytułów, paragrafów); 
– formatowanie – akapity, wcięcia, ujednolicanie zapisów i wyróżnień; dopracowanie kompozycji; 
– komentarze z uwagami bądź sugestiami, propozycjami zmian; 
– przygotowanie tekstu do składu;
– adiustacja i rewizja po składzie.
  1. Minimalna kwota za zlecenie – 30 zł.
  2. Przy dłuższych tekstach:  redakcja – 130 zł/arkusz wydawniczy;  korekta – 100 zł/arkusz wydawniczy; kompleksowa redakcja i korekta – 150 zł /arkusz wydawniczy). 
  3. Ekspresowa usługa płatna dodatkowo (wg cennika +50%).
  4. Stałe wsparcie redakcyjne i korektorskie – abonament od 300zł/miesiąc (dla regularnie piszących bądź przygotowujących dłuższe teksty – książki, prace dyplomowe).
  5. Abonament korektorski dla klientów biznesowych – wycena indywidualna.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 KC. 
Prawa autorskie © 2019 Leksem Studio, wszelkie prawa zastrzeżone.
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand