Agnieszka Łoza

Absolwentka (2009) studiów dziennych – magisterskich, na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (praca magisterska pt. Literacka demonologia Paulo Coelho w świetle teologicznej krytyki). W 2009 roku ukończyła również Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu oraz uzyskała dyplom licencjata z filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (praca z językoznawstwa pt. Aniela i imiona pochodne w polskiej onimii i kulturze). Od października 2010 pełni funkcję asystentki w Instytucie Teologii Systematycznej przy II Katedrze Teologii Dogmatycznej. W 2018 roku uzyskała stopień doktora nauk teologicznych (dysertacja doktorska pt. Logos jako zasada hermeneutyczna w teologicznej refleksji nad nowym ateizmem). 

O mnie…

 Od wielu lat zajmuję się słowem - jako teolog, polonista oraz autorka własnych publikacji. Moją największą pasją są książki - zarówno od strony czytelnika, jak i autora. Napisałam wiele artykułów naukowych z zakresu teologii dogmatycznej, jestem też współautorką kilku publikacji książkowych. W roku 2019 wydałam pierwszą własną książkę, prezentującą ścieranie się dwóch skrajnie różnych światopoglądów - ateisty i teisty (Richard Dawkins i Joseph Ratzinger - akademicki dyskurs). Recenzenci moich prac często zwracali uwagę na tzw. „lekkie pióro”, pewną łatwość i swobodę, a jednocześnie precyzję wyrażania myśli w pisanej odmianie języka. W swej pracy nieustannie doskonalę warsztat językowy, dużo pracuję nad stylem. Bo nie piszę dla siebie, lecz właśnie dla kogoś. Piszę po to, aby podzielić się swoimi myślami, wiedzą, pomysłami czy refleksją. Dlatego przykładam ogromną wagę do tego, by mój tekst był jak najbardziej czytelny i zrozumiały. By zdania dokładnie odzwierciedlały myśli. By precyzyjnie oddały to, co chcę wyrazić. By mogły wyrażać rzetelną argumentacje bądź odważną polemikę. Staram się korzystać z wszelkich narzędzi, jakimi dysponuje język, aby pisać w sposób interesujący, wciągający i przede wszystkim bezbłędny. Moim celem jest tworzenie tekstów, które będą czytane z przyjemnością i które naprawdę trafią do odbiorcy.
DOROBEK NAUKOWY:

Praca licencjacka  (2009)
Aniela i imiona pochodne w polskiej onimii i kulturze.
Praca magisterska (2009) 
Demonologia w utworach Paulo Coelho w świetle teologicznej krytyki.
Dysertacja doktorska (2018) 
Logos jako zasada hermeneutyczna w teologicznej refleksji nad nowym ateizmem.

PUBLIKACJE: 
1. Demonologia w utworach P. Coelho w świetle teologicznej krytyki, „Teologia w Polsce” 3/2 (2009).
2. Poetycka definicja Boga w utworach Ks. Jana Twardowskiego, „Teologia w Polsce” 5/2 (2011). 
3. Formalne aspekty chrystologii J. Ratzingera / Benedykta XVI na podstawie „Jezusa z Nazaretu” (w: Współczesny dyskurs o Jezusie Chrystusie, red. B. Ferdek, PWT, Wrocław 2013). 
4. Poetycka teologia Logosu w pieśniach Angelusa Silesiusa (w: Konteksty mistyki Krzeszowskiej, red. B. Ferdek, L. Miodoński, Wrocław 2014). 
5. Nielogiczny Logos? Racjonalizacja Logosu deformacją jego obrazu (w: Współczesne kontrowersje chrystologiczne red. B. Ferdek, PWT Wrocław 2014). 
6. Bóg stworzyciel. (w: Canon romanus jako Locus Theologicus. Dogmat w liturgii mszy św., red. B. Ferdek, P. Beyga, Wrocław 2017). 
7. Eschatologia w Kanonie Rzymskim (w: Canon romanus jako Locus Theologicus. Dogmat w liturgii mszy św., red. B. Ferdek, P. Beyga, Wrocław 2017). 
8. Richard Dawkins i Joseph Ratzinger  - akademicki dyskurs, Świdnica 2019.
9. Via rationalis (w: Via benedicta. Warsztat naukowy Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, red. B. Ferdek, W. Trojnar, Wrocław 2019).
10. Czy możliwa jest duchowość bez Boga? (w: Współczesne oblicza duchowości. Nova et vetera, red. B. Ferdek, P. Beyga, Wrocław 2020).
Prawa autorskie © 2019 Leksem Studio, wszelkie prawa zastrzeżone.
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand