Teczka


Lista przykładowych publikacji po mojej redakcji i korekcie: 

1. Via benedicta. Warsztat naukowy Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, red. B. Ferdek, W.Trojnar, Wrocław 2019, ISBN: 978-83-63642-87-7. 
2. Współczesne oblicza duchowości. Nova et vetera, red. B. Ferdek, P. Beyga, Wrocław 2020, ISBN: 978-83-66545-10-6. 
3. Bogdan Ferdek, Logos nadziei. Camino jako laboratorium nadziei, Wrocław 2020, ISBN: 978-83-66545-11-3. 
4. Marta Bolińska, Stempel jakości, Kraków 2020, ISBN: 978-83-7438-915-0. 
5. Janusz Królikowski, Wiara, teologia i polityka. Studia z teologii politycznej, tom I, Kraków 2020, ISBN: 978-83-7438-935-8. 
6. Janusz Królikowski, Wiara, teologia i polityka. Studia z teologii politycznej, tom II, Kraków 2020, ISBN: 978-83-7438-937-2. 
7. Amoris laetitia - pokłosie, red. P. Kroczek, Kraków 2020, ISBN: 978-83-7438-933-4. 
8. Daniel Klimkiewicz, Dorobek polskich kanonistów w przedmiocie materialnego prawa małżeńskiego w latach 1918-1939, Kraków 2020, ISBN: 978-83-7438-923-5. 
9. Janusz Lekan, Matka uczniów Chrystusa, Poznań 2020, ISBN: 978-83-7014 -892-8. 
10. Dariusz Raś, Marta Woźniak, Ewangelicznie demokratyczna Polska. Śladami publicystyki ks. Ferdynanda Machaya, Kraków 2021, ISBN: 978-83-7438-945-7.
11. Agnieszka Łoza, Paweł Beyga, Zaraza w Kościele, Żmigród 2021, ISBN: ISBN 978-83-961512-0-9.
12. Kapitał integracyjny: etyka. Ks. doc. dr hab. Jan Ślósarz, red. A. Ślósarz, Kraków 2021, ISBN: 978-83-7438-967-9.
13. Oblicza mediacji, red. K. Wojtanowicz, M. Pękala, Kraków 2021, ISBN: 978-83-7438-636-4.
14. Jedenaście wieków chrześcijaństwa w Polsce, red. R. Kubicki, A. Młynarczyk-Tomczyk, R. Dudała, Kraków 2021, ISBN: 978-83-7438-802-3.
15. Teoretyczno-empiryczne interpretacje tożsamości społecznej z uwzględnieniem perspektywy familiologii, red. K. Salomon, K. Kutek-Składek, B. Karcz, Kraków 2021, ISBN: 978-83-7438-982-2.
16. Solidarność. Człowiek w sieci zależności społecznych, red. J. Jagiełło, K. Tytko, Kraków 2021, ISBN: 978-83-7438-994-5.
17. Karol Litawa, Liturgia Wielkiego Tygodnia w rzymskich księgach liturgicznych, Kraków 2021, ISBN: 978-83-7438-992-1.
18. Janusz Królikowski, Różaniec Maryi. Modlitewny katechizm chrześcijanina, Żmigród 2022, ISBN: 978-83-961512-4-7.
19. Wspólnota eucharystyczna, red. A. A. Napiórkowski, Kraków 2021, ISBN: 978-83-63241-22-3.
20. Piotr Kwiatek, Anna Maria Pudełko, 365 dni w rytmie psalmów, Częstochowa 2022, ISBN: 978-83-8131-440-4.
21. Kewin Czerniejewski, Zeus. Ciemna dolina, Gdynia 2022, ISBN: 978-83-8219-831-7.
22. Katarzyna Cholewa, Uwięziony, Gdynia 2022, ISBN: 978-83-8219-839-3.
23. Kasia Pieluszka, Bali Tinder. Wolność i relacje, Gdynia 2022, ISBN: 978-83-8313-023-1.
24. Tomasz Siembida, Flight manual. Instrukcja obsługi życia, Gdynia 2022, ISBN: 987-83-8219-983-3.
25. Arkadiusz Wilczewski, Porucznicy, Gdynia 2022, ISBN: 978-83-8313-095-8.
26. Marta Nowik, Kiedy czasu już dla nas nie będzie, Gdynia 2022, ISBN: 978-83-8313-196-2. 
27. Karolina Chłoń, Ktoś mi powiedział…, Gdynia 2022, ISBN: 978-83-8313-165-8. 
28. Tomasz Tomaszwski, Złe miejsce, Gdynia 2022,  ISBN: 978-83-8313-134-4. 
29. Mariola Sternahl, Ocean uczuć, Gdynia 2022, ISBN: 978-83-8313-235-8. 
30. Nordine Sekkar, Kroniki Conectora. Geneza, Gdynia 2022, ISBN: 978-83-8313-184-9. 
31. Ludwik Vella, Jezus-Hostia przemawia: Modlitewnik Eucharystyczny, tłum. pol. Patricio Shaw, Independently published 2022, ISBN: 979-88-4866-380-8.
32. Celina Mioduszewska, Kaszmirowa chustka, Gdynia 2022, ISBN: 978-83-8313-233-4.
33. Vallerina P., Gaudensia, Gdynia 2022, ISBN:  978-83-8313-188-7.
34. Adam Maksymilian Grzybowski, Biskup, Gdynia 2022, ISBN: 978-83-8313-288-4.
35. Któż potrafi opowiedzieć dzieła miłosierdzia Bożego? red. T. M. Dąbek, S. Witkowski, B. Zbroja, Kraków 2022, ISBN: 978-83-63241-52-0.
36. Postscripta. Głos papieża seniora Benedykta XVI wobec aktualnych wyzwań dla teologii i Kościoła, red. B. Ferdek, Wrocław 2022, ISBN:  978-83-66545-38-0.


Prawa autorskie © 2019 Leksem Studio, wszelkie prawa zastrzeżone.
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand