Wednesday, August 25, 2021, 12:18

Zanim tekst trafi w ręce czytelnika, ma do przebycia naprawdę długą drogę. Prace trwają zazwyczaj kilka tygodni. Obejmują – bagatela – 10 etapów, angażując sztab ludzi;)

1) Recenzja wydawnicza – w tym momencie zespół redaktorów podejmuje decyzję, czy tekst „się nadaje” (czy tematyka tekstu jest zgodna z profilem wydawnictwa i czy spełnia szereg wymagań stawianych autorom). Zwykle Autor może odnieść się do tych uwag i poprawić tekst. Chyba że usterki są zbyt poważne – wówczas tekst zostaje odrzucony. Jeśli ten etap przechodzi pomyślnie, tekst trafia do tzw. planu wydawniczego.

2) Umowa z autorem – ma na celu zabezpieczenie interesów obu stron. W umowie znajdują się zapisy dot. m.in. przeniesienia praw autorskich, wynagrodzenia autora, czasu realizacji itd. Zapisy oczywiście można negocjować.

3) Korekta – ma na celu udoskonalenia tekstu, ujednolicenie zapisów i dostosowanie ich do zasad przyjętych w tym konkretnym wydawnictwie.

4) Korekta autorska – Autor dostaje swój tekst z powrotem. Może zaakceptować bądź odrzucić poprawki korektora. Na tym etapie zostanie też poproszony o uzupełnienie ewentualnych braków, nieścisłości (np. w przypisach, bibliografii).

5) Skład i łamanie – tekst jest dopracowywany graficznie (dobierana jest czcionka, interlinia, marginesy, w odpowiednich miejscach zamieszczane są ilustracje, grafiki itp.). Na tym etapie odpowiednio eksponuje się treść, nadając jej atrakcyjną i czytelną formę.

6) Rewizja po składzie – tekst znów trafia do korektora. Ten etap ma na celu wyeliminowanie pozostałych usterek (pozostałych po pierwszej korekcie, poprawkach autorskich lub błędów wygenerowanych podczas składu); to przedostatni moment na ich wyeliminowanie.

7) Autoryzacja tekstu po składzie – to uzyskanie akceptacji autora na publikacje tekstu w takiej formie.

9) Druk egzemplarza sygnalnego – pierwsza wydrukowana książka i – kolejna rewizja!

10) Druk pozostałych egzemplarzy – dopiero w tym momencie tekst trafia do rąk czytelnika!

 


Prawa autorskie © 2019 Leksem Studio, wszelkie prawa zastrzeżone.
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand