Thursday, October 17, 2019, 19:02

 

BIZNESOWE WPADKI JĘZYKOWE

W KOMUNIKACJI I DOKUMENTACJI

 

Dla kogo?

•   Dla wszystkich, którzy występują publicznie w jakiejkolwiek formie (prowadząc zebranie, przedstawiając prezentację, omawiając projekt, formułując instrukcje i wytyczne, powierzając zadania podwładnym);

•   Dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć jak mówić czy pisać w określonych sytuacjach, aby osiągnąć założony cel wypowiedzi i zostać dobrze zrozumianym;

•   Dla tych, którzy na co dzień potrzebują sprawnie, logicznie, precyzyjnie, a przede wszystkim skutecznie komunikować się ze sobą.

 

SZKOLENIE OBEJMUJE CZTERY MODUŁY:

 

1.   KOMUNIKACJA I KORESPONDENCJA BIZNESOWA (1,5 godz.)

 

1.1 Norma wzorcowa a norma użytkowa. Która obowiązuje w biznesie?

1.2 Błąd językowy, jego ranga i konsekwencje

1.3 Najczęściej popełniane błędy w dokumentach firmowych

1.4 Wielkie litery jako wyraz szacunku?

1.5 Epistolografia w świecie cyfrowym, czyli e-mail

1.6 Specyfika języka używanego w komunikatorach internetowych

 

2.   PREZENTACJA (1,5 godz.)

 

2.1 Język prezentacji (mowa prezentera i „język slajdów” – jak to połączyć?)

2.2 Najczęściej popełniane błędy

2.3 Niefortunne sformułowania

2.4 Struktura prezentacji

2.5 Struktura slajdu

2.6 Jak mówić, by chcieli słuchać?

 

3.   PROJEKT (1,5 godz.)

 

3.1 Projekt – czym jest z punktu widzenia językowego?

3.2 Skuteczna komunikacja w zespole projektowym

3.3 Język w komunikacji ustnej (konferencje, wideokonferencje, rozmowy telefoniczne)

3.4 Język w komunikacji pisanej (plany, prognozy, sprawozdania, raporty, notatki, maile)

3.5 Komunikacja ustna a komunikacja pisana – zalety i wady

3.6 Najczęściej popełniane błędy

 

4.   DOKUMENTACJA BIZNESOWA (3,5 godz.) - warsztaty z konstruowania najważniejszych dokumentów

 

4.1 Oferta

4.2 Sprawozdanie

4.3 Raport

4.4 Protokół

4.5 Wniosek

4.6 Zgłoszenie


Prawa autorskie © 2019 Leksem Studio, wszelkie prawa zastrzeżone.
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand