Tuesday, August 20, 2019, 12:42

Niektórzy najchętniej by się jej pozbyli.

A jednak… wpływa ona na to, w jakim tempie czytamy, kiedy wstrzymamy oddech, co uznamy za istotne, a co pominiemy. Jest mistrzynią drugiego planu. Odpowiada za efekty specjalne. Niezastąpiona wtedy, gdy słowa nie wystarczają.

Jak jej używać, aby dobrze wykorzystać jej potencjał? Oto kilka wskazówek:

·         By stopniować napięcie – użyj KROPKI.

Kto by pomyślał, że zwiększaniu napięcia służy coś tak niepozornego. Coś prostego, banalnego, pospolitego. Niemal niewidzialnego. Takiego jak… kropka.

·         By czytelnik wstrzymał oddech – użyj WIELOKROPKA.

Służy on także do zaznaczania, że tok mówienia, na ogół z powodu emocji, został przerwany. Wprowadza takie treści jak: zaskoczenie, rozczarowanie, ironia i komizm.

Myśliwy złożył się, wycelował starannie, strzelił i podniósł… szyszkę zestrzeloną z drzewa.

·         By uwydatniać – użyj MYŚLNIKA.

Słowa między myślnikami zwracają na siebie uwagę. Myślnik potrafi też wyeksponować słowo na końcu zdania. Jest niezwykle przydatny, jeśli chcemy oznaczyć moment zawieszenia głosu, a także wtedy, kiedy w tekście pojawia się element nieoczekiwany, mający zaskoczyć czytelnika.

Postanowiła, że jutro – a był to dzień jej urodzin – wybierze się w daleką podróż.

Czuł się wzruszony i dumny, słowem – szczęśliwy.

Co śmierć wykosi, miłość posieje – i to jest życie.  

·         By ukryć – zastosuj NAWIAS.

Skryje on treść, która wydaje się piszącemu mniej istotna (co nie znaczy, że bezwartościowa).

·         By zaciekawić – postaw ZNAK ZAPYTANIA.

Znak zapytania wzbudza zainteresowanie, ponieważ pytanie domaga się odpowiedzi.

Czy kropka może zwiększyć tempo czytania opowieści? Jak uwydatnić treść myślnikiem? Co ukryć w nawiasie?

·         By ostrzec, wzbudzić czujność – użyj WYKRZYKNIKA.

Uwydatnia żądający bądź rozkazujący charakter wypowiedzi.

Ale uwaga! Zbyt duża ilość wykrzykników w tekście jest rażąca!

[1] Zob. J. Wrycza-Bekier, Jak pisać teksty, które porwą tłumy, Gliwice 2018; Ł. Mackiewicz, 497 błędów, Elbląg 2018; Polszczyzna na co dzień, M. Bańko (red.), Warszawa 2006.


Prawa autorskie © 2019 Leksem Studio, wszelkie prawa zastrzeżone.
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand